nasjonal transportplan

Det er dette beløpet som regjeringen og partiene som er i samarbeid har blitt enig om å sette av til en splitter ny transportplan. Dette er derimot ikke noen rask løsning da dette beløpet skal gå til samferdselsprosjektene som pågår de neste 12 årene. Mer nøyaktig er det totale beløpet på 928, 7 milliarder kroner som skal gå til disse prosjektene. Men hva er egentlig den nasjonale transportplanen som det er snakk om her?

Nasjonal transportplan 2014 til 2023

Den nasjonale transportplanen eller NTP som det ofte forkortes til er en plan som alltid gjelder i 10 år om gangen, men planen revideres alltid hvert fjerde år. Dette er en plan for transporten i Norge og ved revidering vil planen sendes som en melding til Storting før stortingsvalget finner sted. Planen som gjelder idag ble lagt frem den 12. april i 2013 og gjelder for 2014 frem til 2023. Denne planen er delt opp i ulike beløp hvor eksempler er 177 milliarder som investeres i vei og 92 milliarder som investeres i bane. I år vil det derimot legges frem en ny nasjonal transportplan for stortingen iløpet av våren 2017 som vil gjelde for 2018 og frem til 2029.

Iløpet av februar 2017 er det forventet at de fire partiene på den borgerlige siden kommer til å presentere en avtale angående en helt ny NTP. De har selv uttalt at det er mye som de er enige om, men likevel er det noe som gjenstår å finne ut av. I en plan som NTP er det tross alt veldig mange forskjellige elementer som skal planlegges og for at alle partier skal bli fornøyde er det noe som selvsagt tar litt tid.

En sammensatt plan

Iløpet av dette året kunne fagetatenes forslag for NTP vise til ulike alternativer som varierte mellom 574 milliarder kroner og opp til 932 milliarder kroner. Til dette var det omtrent 370 ulike ønsker og innspill som kom fra hele landet spilt av i høringsrunden til Samferdseldepartementet. Så dette er uten tvil en prosess som krever både mye tid og mye samarbeid.

nasjonal transportplan 2

Fra TV 2 kunne vi høre at staten har planer om å finansiere halvparten av disse kostnadene gjennom en ny t-banetunnel i Oslo. I tillegg til dette har det blitt enighet om en helt ny tunnell i Oslo for jernbanen samt Stad skipstunnel. Dermed kunne TV 2 ofså meddele at bevilgningene skulle økes med hele 3, 4 milliarder kroner hver år under de seks første årene av perioden mellom 2018 og 2029. Deretter skulle bevilgningene økes med 2, 7 milliarder de følgende seks årene. Noe som derimot ikke er blitt bekreftet helt enda er enigheten mellom partiene, selv om de selv ga uttrykk for enighet iløpet av kort tid. Abid Raja fra Venstre kunne selv fortelle at de ikke er kommet helt i mål med helheten, men avslørte samtidig at de ikke er langt unna sine mål.

I den nye transportplanen er det også tegn til at det vil bli flere bomprosjekter selv om det er Fremskrittspartiet som sitter i regjeringen. Morten Stordalen fra Frp kunne fortelle at de ønsker å bygge flere veier og kunne dermed tenke seg til at det nok blir flere bomprosjekter med samtidig bli en reduksjon per prosjekt når det kommer til bompengeandelen.