Rene busser

buses-on-hydrogenHydrogenbussen er i vinden, og den er gjenstand for flere pilot- og forsknings-prosjekter. Fordeler som nullutslipp i lokal målestokk, samt fraværet av støy, gjør nok denne løsningen besnærende for mange byplanleggere og kollektivaktører.

Hvordan fungerer det?

Hydrogenbusser benytter seg av brenselcelleteknologi, altså en forbrenningsprosess som danner energi ved å la drivstoffet reagere med oksygen. Denne prosessen blir som en invers elektrolyse. Ved bruk av hydrogengass som drivstoff, vil membranen i brenselcellen eksponeres for hydrogen på den ene siden, og oksygen på den andre. Protonene fra hydrogenatomene går gjennom membranen og reagerer med oksygenet på den andre siden, mens elektronene, som er negativt ladet, går inn i de elektriske ledningene som kobler de to membranene sammen. Dette skaper en elektrisk strøm, i tillegg til det miljøvennlige avfallsproduktet; vann.

Den kjemiske reaksjonen kan beskrives slik:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O

I tillegg til vann, dannes også varme i prosessen. Denne spillvarmen kan benyttes til å for eksempel varme opp bussen innvendig. Til og med energien som frigis gjennom friksjonen i oppbremsing, resirkuleres i systemet på de mest avanserte kjøretøyene.

Hydrogenbusser i trafikk

Stadig flere kollektivsystemer opererer med hydrogenbusser, både i Norge og i Europa. Oslo er den første norske byen som har fått hydrogenbusser i operativ trafikk, da belgiske Van Hool leverte fem busser på markedet i 2012. Disse operer på linje 81, som en del av prosjektet HyNor Oslo Buss.

Kritikk

Som el-biler, har også hydrogenbusser fått en del kritikk. Blant annet koster det opptil fem(!) ganger så mye i drift som konvensjonell buss. I tillegg har bussene som er blitt satt i rute i Oslo, slitt med flere tekniske feil. I tillegg har de konkurranse fra andre grønne løsninger, som el-buss og hybridbuss. Kostnadene knyttet til busskjøp og fyllestasjon i HyNor-prosjektet ligger på omlag 150 millioner kroner, og kritikere av prosjektet mener disse pengene kunne gått til andre samferdselstiltak.