Med ny teknologi, kommer en rekke nye muligheter. Det førerløse samfunnet med helautomatiske kjøretøy vil kunne endre store deler av vårt transportsystem og vårt dagligliv. Per i dag er det først og fremst i testøyemed at vi ser førerløse biler, selv om et knippe biler allerede opererer på veiene i USA. Men hvor langt er vi egentlig kommet? Og hva er mulighetene?

Google Self-Driving Car Project

google-self-driving-car-projectGoogles førerløse biler har vært et R&D-prosjekt som har pågått i over ti år. Ved hjelp av kunstig intelligens, skal antall ulykker reduseres, og avstand og fart optimaliseres, slik at plassen på veiene kan utnyttes maksimalt. Tiden du ville brukt til å kjøre, kan frigjøres til å gjøre andre ting; oppdatere deg på dagens nyheter, avholde en videokonferanse, lese den boken du så lenge skulle kommet gjennom, og så videre.

Bilene testes i dag på veiene i California og Texas, men det vil kunne ta år før de juridiske rammene ligger tilrette for fri bruk av førerløse biler.

Teknologi og delingsøkonomi

En idé med førerløsebiler, er å kunne redusere behovet for å eie egen bil. Gjennom prinsippene for delingsøkonomi, kan førerløse biler kjøre rundt og plukke deg opp når du har behov for å komme deg fra A til B.

Ulykker og negativ omtale

Siden Google-bilene ble satt ut på veiene i oktober 2015, har det vært rapportert noen ulykker. Det samme gjelder for Tesla, som også tester ut førerløse biler. Den største ulykken så langt, var da en Lexus, utstyrt med Google-teknologi, kolliderte med en lastebil i september 2016. Lastebilen, som trosset rødt lys, var såpass høy at sensorene på personbilen ikke registrerte den. I motsetning til hva mange kanskje oppfatter, var ulykken altså en menneskelig svikt, som er tilfellet i 94% av alle trafikkulykker, i følge Google. I tillegg er det verdt å merke seg at ulykkesraten til førerløse biler fortsatt er langt lavere enn den for konvensjonell bilkjøring.