Et nytt forslag har kommet på plass hvor førerløse biler skal være i bruk bare om noen få måneder. Dette er vil bli realiteten dersom Ketil Solvik-Olsen fra Frp får viljen sin. Faktisk er det hele 100 millioner kroner som er bevilget til Oslo kommune eller fylkeskommuner. Disse pengene skal brukes til prosjekter som har et mål om å skape smartere byer kommer det frem i den nasjonale transportplanen som er lagt frem. Vi ønsker å se nærmere på

Den nye teknologien testes

førerløs buss

Ved å ta i bruk denne nye teknologien vil byer rundt i hele Norge bli til det en kan beskrive som “smartere byer“. Ketil Solvik-Olsen som er samferdselsminister forteller at testing av denne nye teknologien lar produsenter og utviklere finne løsninger som også kan brukes av andre. Ikke nok med det, han har også uttalt at et satsing som dette vil bidra til å skape flere arbeidsplasser i landet. Dette inngår i produksjons- og teknomiljøer som vil gjøre Norge til et attraktivt land for aktører rundt i verden.

Lovverket slik den er idag tillater ikke førerløse biler på veiene, men det er dette som Solvik-Olsen jobber hardt med å endre. For tiden jobber han nemlig med et forslag om å endre denne loven og det kan se ut til at han vil ha et forslag klart allerede iløpet av våren 2017.

Et kollektivtilbud for fremtiden

Når vi om 10 eller 12 år ser tilbake på tiden som den er nå, vil folk flest trolig ikke tenke seg om den ekstra veien som legges. Istedet vil folk tenke over hvordan denne nye teknologien har klart å gjøre trafikken med effektiv. Spørsmålet som mange stiller til dette nye prosjektet er derimot hvordan den skal klare å skape nye arbeidsplasser. Det har nemlig blitt sagt at slike førerløse busser som blir den nye kollektivtrafikken vil klare å skape nettopp nye
arbeidsplasser.

førerløse busser

Svaret ligger i vedlikehold og produksjon av kjæretøyene. På samme måte som vanlig buss, tog og trikk må også disse førerløse bussene både vedlikeholdes, driftes og selvsagt utvikles. Dette vil sørge for at det blir til et kollektivtilbud som er bedre og mer personlig, noe som igjen vil øke etterspørsel.

En optimistisk tanke?

førerløs buss

En professor ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU er tvilsom når det kommer til dette prosjektet. Selv sier han at det hele oppleves som litt optimistisk da han ikke forstår hvorfor Norge skal bli et ledende land innen førerløs teknologi. Norge har tross alt ikke klart å bygge vanlige biler hittil. De stor konkurrentene i dette feltet er tross alt giganter som Tesla, Google og Ford.

Han har med andre ord ingen tro om at Norge vil få på plass førerløs transport noe før 2030 tidligst. Det er tross alt en rekke praktiske hindringer som må ryddes vekk fra veien. Her kom han med et eksempel om at et system må være på plass for å fjerne alle biler som er feilparkert øyeblikkelig. Dette for at det ikke skal være noen hindringer for den førerløse trafikken. I tillegg til dette må det også avklares hvem som vil sitte igjen med ansvaret dersom et slikt førerløst kjøretøy involveres i ulykker.