hyperloop transport

Du har mest sannsynlig hørt om “hyperloop” allerede, mest sannsynlig opptil flere gang da dette ikke er noen nytt fenomen. Men på grunn av nye gjennombrudd innen teknologi tenkte vi at vi kunne gjennopta temaet og samtidig fortelle litt om hyperloop. Det er Elon Musk som presenterte hyperloop som en ny transportmetode som et alternativ til biler, tog, fly og båter. Dette er en transportmetode som består av tubelignende kapsler og vil være plassert over bakken og reisende vil reise i en hårreisende hastighet på 1100 km/t!

Avansert teknologi gjør dette mulig

Passasjerer i denne transportmetoden vil oppholde seg på det som har blitt beskrevet som “aluminiumsputer” som er plassert inne i kapsler formet som tuber. Disse er deretter blitt lukket inn i stålrør som er skapt for å tåle både høy varme og høyt trykk. Faktisk har designet blitt beskrevet som et gevær hvor det er løp som går rett vedsiden av hverandre under store deler av reisen og ved begge ender vil de gå sammen. Rørene vil være plassert over bakken hvor det er master som støttet konstruksjonen mellom hver 50. og hver 100. meter. På toppen av disse rørene vil Musk også plassere solcellepaneler slik at kapslene får nok strøm til å driftes, noe som hadde vært en enorm utvikling innen transport. Det som derimot virker avskrekkende for folk flest er derimot hastigheten som hyperloop vil reise i, nemlig 1100 km/t.

hyperloop transportmiddel

Dersom dette nye transportsystemet blir til virkelighet vil det uten tvil sørge for at hverdagen til pendlere over hele verden vil bli utrolig mye enklere og ikke minst effektiv. Et eksempel på en reisevei er mellom Los Angeles og San Fransisco som vil takket være hyperloop kun ta en halvtime å gjennomføre, denne strekningen er på 611 km.

Det er nettopp mellom disse to storbyene i USA at hyperloop først og fremst er tenkt til, i det tilfellet er det planlagt at det vil være 70 kapsler klare til enhver tid. Disse vil dra hver 30. sekund og hver av kapslene vil ha plass til over 12 mennesker. Planen til Musk er også at hyperloop skal ha plass til biler. Noe annet som skiller hyperloopen fra dagens tog og baner annet enn hastigheten er at den ikke vil gå på skinner og den vil i tillegg være helt umulig å krasje.

Som å ta en tur i Disneyland

Denne nye formen for transport er hovedsakelig tenkt ut til byer som ligger opptil 1 600 km fra hverandre, fly vil dermed fortsatt være det beste alternativet for større distanser enn det. En slik hyperloop ville med andre ord vært optimal her i Norge for blant annet reiser mellom Trondeheim og Oslo som ligger omtrent 500 km fra hverandre. Ved å reise med hyperloop vil reisen være på litt under en halvtime.

hyperloop transport teknologi

Noen vil kanskje bekymre seg for at reisen ikke vil være behagelig nettopp på grunn av den høye hastigheten. Musk har derimot lovet at en reise med hyperloop vil kunne sammenlignes med en tur på en karusell i Disneyland, med andre ord veldig behagelig. Musk forteller også at hyperloop også vil være både billigere og tryggere enn et høyhastighetstog som for tiden også planlegges i California.

Musk har hittil klart å anslå at hyperloopen vil koste omtrent 6 milliarder dollar å bygges, noe som tilsvarer omtrent 35 milliarder kroner. Hyperloop kan derimot også bygges for å frakte mennesker inne i bilene sine, noe som vil være et helt annet prosjekt. En hyperloop som dette vil istedet koste 58 milliarder kroner. Da dette forstatt er et prosjekt som utvikles har Musk også invitert publikum og interesserte til å hjelpe han videre i utviklingen og være med på å forbedre designet av systemet.

Vi har stor tro på at dette er et prosjekt som kan bli til virkelighet men når det vil skje er et helt annet spørsmål. Musk har tross alt imponert mange ganger før da han har blant annet vært med på å grunnlegge selskapene PayPal og Tesla Motors.