Hurtig, miljøvennlig og billig

hyper-loop-passenger-capsulesHyperloop er et prosjekt initiert av seriegrunderen Elon Musk, som også står bak Tesla, PayPal og SpaceX. Hans visjon om en supertunnel for persontransport kom da han så Californias transportplaner for langdistansetog. Målsetningen for togstrekningen L.A. til San Francisco skulle være tog med hastigheter på 250 km/t. Dette skal ettersigende ha provosert Musk, som mente at en tecknologihub som California må være mer ambisiøs.

LA-SF på 35 minutter

Det opprinnelige forslaget, som ble framlagt i august 2013, skisserer en tunnel mellom Los Angeles og San Francisco Bay Area. Anslått reisetid mellom de to byene vil være 35 minutter – noe som vil tilsi en gjennomsnittshastighet på 970 km/t.

Superteknologi

Kjernen i ideen, er å skape vakuum inne i tunnelen, slik at luftmotstanden elimineres. Det er denne motstanden som idag begrenser passasjertog, og gjør at de sjeldent kommer opp i hastigheter over 400-500 km /t. Trykket vil tilsvare trykket du finner på 160.000 fot, noe som nesten eliminerer friksjonen fullstendig. Energibehovet vil dermed bli tilsvarende redusert, og gjør at kapslene kan bli drevet av solceller og batterier.

Jobber på dugnad

Troen på superrøret som fremtidens transportmiddel er stor – så stor at et team av over 400 ingeniører, advokater og forskere legger ned flere gratis arbeidstimer i uken for å få prosjektet framover.

Hyperloop i Norge

Også i Norge har interessen rundt Hyperloop vært stor. Ideen har vekket entusiasme i mange miljøer, og planene er allerede i gang, om enn bare på papiret, for hvordan man kan utvikle Hyperloop mellom Trondheim og Oslo. Denne distansen er blant Europas aller mest trafikkerte, med stort avvik i reisetid mellom tog og fly. Det norske teamet Norwegian Hyperloop Design Team består av 4-6 ingeniører, og er ett av flere internasjonale team som har deltatt i SpaceX konkurranse om å utvikle designen for Hyperloops løsninger.