På denne siden kan du lese om moderne transportløsninger og romteknologi. Med stadig hurtigere kommunikasjonsløsninger og intelligente systemer basert på kunstig intelligens, utvides mulighetsrommet for vår samferdsel og interaksjon.

I 1901 skrev den Tasmanske Avisen om hvordan korteste reisetid mellom Paris og London hadde gått ned fra hele 20 timer og 45 minutter i 1843, til 8 timer i år 1900. Dette betydde en redusert reisetid på 60% på bare 57 år. Dette skyldtes naturligvis den industrielle revolusjon, som drastisk endret våre reise- og transportvaner gjennom ny teknologi og nye framkomstmidler.

Går vi til 2016, tar en togreise mellom London og Paris bare 2 timer – en reduksjon på 75% på vel 100 år. Det er verdt å merke seg at da Eurostar, som opererer høyhastighetstogene mellom London og Paris åpnet i 1994, var reisetiden 2 timer og 50 minutter, så også her har det skjedd en vesentlig forbedring på 20 år.

Teknologien er i rivende utvikling, og vi ser en stadig optimalisering av eksisterende løsninger. Forskere, beslutningstakere og investorer er hele tiden på jakt etter morgendagens teknologi.

Et spennende skjæringsfelt hva gjelder moderne teknologi, er de nye markedene og de nye økonomiske modellene som oppstår i kjølvannet av innovasjonen. Uber er et godt eksempel, som viser hvordan moderne transportløsninger ikke nødvendigvis kan integreres og reguleres direkte inn i et eksisterende lovverk. Også etiske retningslinjer og standarder utfordres i denne sammenhengen.

Ny teknologi krever ikke bare endringer i lovverk og etiske rammeverk, men kan også kreve reelle livsstilsendringer. Hvordan vil for eksempel et transportsystem som baserer seg på delingsøkonomi påvirke deg og din husholdning?

Du kan i det følgende lese mer om delingsøkonomi, om Uber og andre teknologiske nyvinninger, og om moderne romtransport, for å nevne noe.