Kampen om rommet

space-xRomteknologi har vært et satsingsområde på den geopolitiske agendaen i flere tiår. Romprogrammer har vært utviklet som nasjonsbyggende, grensesprengende og sysselsettende politiske prosjekter, og kan på mange måter sies å være en mer avansert og sofistikert versjon av den kampen tradisjonell krigføring på Jorden har vært tidligere.

I nyere tid har romprogrammer gått fra å være et rent statlig anliggende til å bli forskningsaktivitet og investeringsobjekter av mer kommersielle art. Det kanskje fremste eksemplet er Space X, eller Space Exploration Technologies Corporation, som har som mål å sende mennesker til Mars i 2024. Deres Falcon 1 var den første private finansierte romrakett i sitt slag.

The sky is the limit

Space X ble grunnlagt i 2002 av seriegrunder Elon Musk, som også står bak innovative suksesshistorier som SolarCity, PayPal og Tesla. Hans ambisjon er ikke bare å sende mennesker til Mars – han ønsker å kolonisere planeten. Detaljene er allerede under utvikling, med planer som involverer selvforsyningssystemer og reisevirksomhet. Musk ser for seg at vi kan bygge hoteller i rommet, og at en ferie- eller studietur i framtiden kan legges dit. I 2016 la han fram planene for et “Interplanetary Transport System program”, som legger grunnlaget for romflyvninger mellom planeter.

Drømmen om Mars

Et viktig argument for å etablere en permanent bosetning på mars, er ifølge Musk risikofordeling, i det tilfellet en utslettelse av menneskeheten på jordkloden skulle finne sted. Dersom en meteoritt skulle treffe jorda, og ødelegge levevilkårene, vil mennesker som bor på Mars kunne sendes til Jorden for å befolke den på nytt, når forholdene tillater det.

Med NASA på laget

NASA – National Aeronautics and Space Administration, har ved flere anledninger støttet Space X, med utnevnelser for forskningen og initiativene som er blitt gjort. I 2006 ble Space X tildelt NASAs COTS-kontrakt (Commercial Orbital Transportation Services), som gir dem muligheten til å designe og utvikle prototyper myntet på den Internasjonale romstasjonen.