Tesla Motors

tesla-motorsTesla er kanskje det mest kjente elektriske bilmerket for mange. Selskapet ble grunnlagt i California i 2003 av Elon Musk, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, JB Straubel and Ian Wright, og har i dag sitt hovedkvarter i Palo Alto i Silicon Valley. Med sine 164.000 solgte el-biler (per september 2016), er firmaet verdens 2. største produsent av elektriske biler, bak Renault Nissan-samarbeidet.

Tesla-landet Norge

Tesla har oppnådd en framtredende markedsposisjon i Norge. Godt hjulpet av skatte- og avgiftsmessige fordeler på el-bil, er Tesla blitt en bil som mange har råd til, selv om den prismessig ligger i det øvre sjiktet. Norge er per september 2016 det landet som kjøper nest flest Teslaer i Europa – kun slått av Storbritannia, som også har innført økonomiske incentiv på el-bil. Likevel er Norge suverent størst hva gjelder markedsandel for Tesla: 1,4 prosent i Norge, mot 0,087 prosent i Storbritannia.

Det er i Norge kommet signaler om at offentlige incentiv vil fases ut, da formålet har vært å øke andelen biler som kjører på fornybart drivstoff. Ett av argumentene, er at incentivordningen finansierer bilparken til en gruppe med høyere inntekt, og at disse midlene kunne vært allokert inn i transportsektoren på andre måter, for eksempel i kollektivtrafikken.

Miljøgevinst

Miljøeffekten av el-biler er noe omstridt. Dette skyldes at produksjonen, spesielt batteriet, er relativt energikrevende. Totalt sett, vil den helhetlige utslippsmengden av CO2 variere, slik at det ikke er noe gitt svar på hva som lønner seg av en el-bil og en tradisjonell fossildrevet bil. For mindre elektriske kjøretøy, så som el-skutere, finner man imidlertid en positiv miljøeffekt.

En annen utfordring med el-bilindustrien, er at en stor andel av verdens energiproduksjon fortsatt er basert på fossile brennstoff, noe som gjør at el-biler ofte ikke lades på ren energi.

Fordelene med el-bil er imidlertid at luftkvaliteten lokalt vil bedres. Videre skjer det stadige forbedringer i batterikapasiteten, slik at dette både kan vare lengre og utnytte energien bedre.