Delingsøkonomien utfordrer tradisjonell transport

uberDelingsøkonomien er en økonomisk modell som baserer seg på horisontale nettverk der ubenyttede ressurser gjøres tilgjengelig mot betaling via Internett-baserte informasjonskanaler, som for eksempel mobilapplikasjoner. Typiske eksempler er overnattingstjenesten Air Bed and Breakfast (AirBnB), hvor eier kan leie ut ubenyttet seng eller sofa i hjemmet sitt, og som vi skal se på her; Uber – hvor bileiere kan leie ut sin bil og sine arbeidskraft på oppdragsbasis.

Deler i sanntid

Et fortrinn som Uber nok har dratt stor nytte av, er de teknologiske fortrinnene vis à vis mer tradisjonelle drosjesystemer. Sanntidskommunikasjonen er ett av disse, som viser hvor sjåfør og passasjer befinner seg, hvilken rute man kjører og hvor lenge man må vente. Det samme er mulighetene for å gi feedback og rangere turen, dele kostnader i app’en og å se hvilken sjåfør og hvilket kjøretøy som kommer og plukker deg opp.

Uber runt om i verden

I takt med at Uber stadig forsøker å erobre nye markeder, dukker lokale konkurrenter opp.

Uber gikk hardt ut i det kinesiske markedet, med ambisjoner om å bli størst i løpet av kort tid. Dette viste seg å være litt overoptimistisk, da de fikk hard konkurranse av Didi Chuxing, en lokal aktør. Uber har nå besluttet å selge sin kinesiske virksomhet til konkurrenten, som er deleid av Apple. Dette skjer etter at Didi allerede har slått seg sammen med en annen lokal konkurrent, Kuaidi, ett år tidligere.

I USA har spesielt selskapet Lyft bydd på betydelig konkurranse overfor Uber. Mange sjåfører opererer for flere selskaper, og bytter bare eventuell skilting eller merking på bilen. Dette gir ikke bare et betydelig sammenligningsgrunnlag hva gjelder rettigheter, juridiske utfordringer og økonomiske rammeverk, men det utfordrer også monopolsituasjonen som taxinæringen har hatt en rekke steder, ved å etablere reell konkurranse både i sjåfør- og passasjerleddet.